High performance teams og assessment

Enhver leder ønsker at være chef for et team, der virkelig kan præstere. For det er essensen af lederrollen; at kunne skabe resultater gennem andre. Derfor er det ikke uden grund, at omtalen af de såkaldte High Performance Teams (HPT) har skabt interesse. HPT er kendetegnet ved, at de præsterer markant bedre end andre teams med tilsvarende struktur og opgaver.

Selvfølgelig kan man løse et akut problem ved søge hjælp hos rådgivende virksomheder - fx inden for IT, Engineering eller management. Det bliver i givet fald til en timepris, der langt overstiger den, man påtager sig, hvis man fast- eller projektansætter en medarbejder.

Derfor bliver ideen om at ansætte udenlandske medarbejdere meget nærværende, når man står med et større og mere langvarigt behov.

JKS Assessment 
Samarbejde er en kompleks størrelse – ikke bare mellem deltagerne i teamet – men også mellem teamet og teamlederen. Derfor har vi udviklet JKS Assessment som nemt kan implementeres i virksomhedens nuværende HR-strategi. Der er fokus på at vurdere og udvikle teams gennem test, samtaler og målinger. Udgangspunktet er måling af lederens vurdering af teamet samt teamdeltagernes vurdering af teamet og samarbejdet med lederen. 

Ovenstående er et udpluk af en måling i et velfungerende team, hvor de tre punkter har vist sig at være af stor betydning for teamets samlede præstationer. 

Vi tager hånd om det samlede teams præstationer ved at vurdere den enkelte medarbejder og teamet som helhed. Vi ser på, hvordan vi får den enkelte - og teamet – til at skabe de bedste resultater og følger løbende op. Assessment bliver varetaget af vores certificerede konsulenter med udgangspunkt i markedets mest anerkendte analyse- og testværktøjer. 

 

FORDELENE VED AT BENYTTE JKS ASSESSMENT 

  • Du styrker din virksomheds konkurrenceevne ved at få konkretiseret, hvad der skal til, for at dit teams og dine medarbejdernes potentiale flyttes og udleves optimalt 

  • Du opnår en vedvarende udvikling og værdi for din virksomhed, idet Assessment værktøjerne implementeres som en del af HR-strategien og dermed bliver en del af dine medarbejderes hverdag. 

  • JKS CAREER følger løbende op med nye målinger for at se, hvordan planen for de respektive teams forløber 

  • Jobtilfredsheden styrkes – og det styrker fastholdelsen og den såkaldte "Advocacy", hvor dine medarbejdere indirekte hjælper med at tiltrække nye medarbejdere 

 

Har du spørgsmål eller bare lyst til at høre mere om dette emne, er du meget velkommen til at kontakte: 

 Kasper Reinhold 
 JKS CAREER 
 M: +45 61 63 07 35 
 kre@jks.dk