Fire fordele ved
udenlandsk arbejdskraft

Mange virksomheder opfatter rekruttering af udenlandske medarbejdere som en nødløsning, når man ikke lige kan finde den rette her i landet. Årsagerne er i reglen, at man ikke kan finde en medarbejder med nogle helt specielle kvalifikationer. Eller at kandidaten findes hos herværende virksomheder men ikke kan flyttes inden for en rimelig økonomi - og det at finde de nødvendige medarbejdere kan være helt afgørende for den enkelte virksomheds konkurrenceevne.

Selvfølgelig kan man løse et akut problem ved søge hjælp hos rådgivende virksomheder - fx inden for IT, Engineering eller management. Det bliver i givet fald til en timepris, der langt overstiger den, man påtager sig, hvis man fast- eller projektansætter en medarbejder.

Derfor bliver ideen om at ansætte udenlandske medarbejdere meget nærværende, når man står med et større og mere langvarigt behov.

Der er selvfølgelig et par arbejdsopgaver, som skal løses i den forbindelse - og de kan i første omgang forekomme overvældende, da man typisk ikke har erfaring på dette felt.

For det første er der kravet om opholds- og arbejdstilladelse. Er kandidaten fra EU, EØS eller Schweiz - så er vedkommende omfattet af ”arbejdskraftens frie bevægelighed” og formaliteterne er i den forbindelse forholdsvis små. Men hvis der er tale om en datalog fra Ukraine eller en ingeniør fra Canada eller UK, så skal der søges om opholds- og arbejdstilladelse. Det er lidt omfattende og det kan tage flere måneder. Heldigvis er der etableret en såkaldt ”Fast Track Ordning”, som administreres af SIRI (Styrelsen for International Rekruttering og Integration). Den vejledende procestid er ca. 6 uger. Større virksomheder med relevant behov kan få licens til at benytte denne ordning. JKS, Professionals og Career har denne licens. Vi holder os desuden løbende orienteret om Corona-situationen i de relevante lande, så vi kan overholde alle restriktioner.

For det andet behøver den nye medarbejder hjælp til at etablere sig med bolig, skoler, transport m.v. - nærmest en slags udvidet onboarding, hvor en ”buddy” - en kollega fra virksomheden kan blive en uvurderlig hjælp, når den nye medarbejder skal indføres i vores kultur og vaner. Jo hurtigere der kommer ro og tryghed på hjemmefronten, desto bedre vil medarbejderen fungere på sin nye arbejdsplads.

 

Fire konkrete fordele

Men når disse to arbejdsopgaver er løst, så er der åbnet for at drage nytte af de fire fordele ved den udenlandske medarbejder:

  1. Med en udlænding behøver man ikke forvride lønforholdene på arbejdspladsen. I Danmark har vi et højt lønniveau, som kun er overgået af ganske få andre lande. Derfor vil det være muligt, at tiltrække eksperter med spidskompetencer inden for lønaftalerne - uden at sprænge budgettet.
     
  2. Flere analyser* viser, at virksomheder med udenlandske medarbejdere har en signifikant højere vækst end virksomheder uden. De styrker både løn, resultater og beskæftigelse - og dermed den fremtidige vækst. Der kan også være flere af FN’s verdensmål, som kan forfølges i den sammenhæng.
     
  3. Den udenlandske medarbejder medbringer også et værdifuldt netværk omfattende udenlandske viden-centre, leverandører og kunder. Man kan ofte short-cutte test, forsøg og langvarig udvikling - det kan blive et stort plus for innovationen.
     
  4. Har man først ansat den første udlænding - så har man overkommet de to nævnte opgaver og har dermed bragt sig i en position, hvor det bliver lettere at ansætte de næste medarbejdere fra udlandet. Man er i gang med at internationalisere virksomheden - med de fordele, det kan give.

 

*) www.da.dk/politik-og-analyser/beskaeftigelse/2018/udenlandske-medarbejdere-booster-baade-loen-og-beskaeftigelse