Det gør en forskel at handle ansvarligt

Som Nordens største bemandingsvirksomhed er vi bevidste om vores aftryk på verden omkring os. Af samme grund bestræber vi os hver dag på at gøre en mærkbar forskel og handler ansvarligt og miljøbevidst på tværs af afdelinger og aktiviteter.

Når vi hos JKS arbejder med ansvarlighed navigerer vi også her efter vores kerneværdier:

  • Effektivitet
  • Troværdighed
  • Engagement

Vi arbejder målrettet med flere indsatsområder både på tværs af forretningsområder, men også lokalt på vores afdelingskontorer. JKS arbejder fokuseret med Verdensmålene 4, 8 og 12 samt vurderes på den internationale platform EcoVadis.

Vi kan gøre meget selv, men vi kommer længst ved at arbejde sammen. Derfor arbejder JKS sammen med kunder, leverandører og andre samarbejdspartnere, der deler vores tankegang og kan hjælpe os med at sætte nye mål og blive endnu bedre.  

Grønne samarbejder

JKS bliver løbende vurderet af EcoVadis, der er en international anerkendt platform der evaluerer hvordan vi som virksomhed integrerer bæredygtige principper. Evalueringen af JKS sker indenfor fire områder, miljø, etik, menneskerettigheder samt bæredygtigt indkøb. I 2023 blev JKS tildelt bronzemedalje: 

 

Godt og mangfoldigt arbejdsliv

Vi har hos JKS ikke kun ansvar over for vores egne medarbejdere, men også over for et tusindtal af vikarer og projektmedarbejdere landet over hver eneste dag og de virksomheder, de er tilknyttet.

Derfor arbejder vi med Verdensmål 4, som fremmer lige adgang til uddannelse og livslang læring og Verdensmål 8, som har til hensigt at fremme bæredygtig vækst og anstændigt arbejde til alle.

For os hænger læring og vækst uløseligt sammen med, at alle har mulighed for at udnytte deres potentiale – gøre deres bedste – uanset baggrund eller fremtid. Til det hører, at vi:

  • Som certificeret medlem af VikarBranchen i DI (Dansk Industri) sikrer overholdelse af kollektive overenskomster og national lovgivning.
  • Altid matcher den bedst kandidat til jobbet uagtet køn, alder, etnicitet, seksualitet mv.
  • Hvert år bestræber os på at få mere end 40 lærlinge i arbejde hos lokale virksomheder
  • Forpligter os til at tilbyde praktikophold til studerende under uddannelse
  • Løbende uddanner elever på JKS-kontorerne – min. 6 elever i løbet af året.
  • Er fast hovedsponsor til SKILLS i Danmark og bakker op om landets erhvervsuddannelser

Bæredygtig hverdag

Vi har dagligt fokus på gode og ansvarsfulde løsninger på de udfordringer, vi står over for – lige fra global opvarmning og forurening til stigende klimaforandringer og forsyningsknaphed.

Vores udgangspunkt er et tæt samarbejde og et fælles mindset med partnere og leverandører. Vi arbejder i den sammenhæng med Verdensmål 12, som fremmer ansvarligt forbrug og produktion, og med fem indsatsområder, som bidrager til at nedbringe vores strøm- og energiforbrug, vores CO2-udledning samt øge genanvendeligheden af materialer.

Vi har udvalgt fem indsatsområder:

Fem indsatsområder for miljøet

Det kræver omtanke, engagement og handling at løse de stigende klima- og samfundsmæssige udfordringer. Det bærer vores fem særlige indsatsområder også præg af, der involverer tætte samarbejder med partnere og leverandører.

Vi sorterer, og bidrager til genanvendelse af affald
Hos JKS overholder vi kravene til affaldssortering efter de lokale affaldsdirektiver, der gør sig gældende for hvert lokalkontor – og skal sikre at vores affald i videst muligt omfang kan blive bæredygtigt genanvendt. Vi sorterer alt lige fra mad, papir-, pap-, glas-, metal-og plast, farligt affald og restaffald til affald efter drikkevarer og fødevarekartoner, inklusive korrekt håndtering af batterier.
Vi sænker vores papirforbrug
Hos JKS arbejder vi målrettet med at reducere vores papirforbrug og dermed skåne miljøet. Papir udgør en stor belastning for klodens ressourcer, og udleder samtidig kolossale mængder CO2. Vi har fokus på papirforbruget i alle vores afdelinger og benytter os i videst muligt omfang af genanvendeligt papir til tryksager. Til det hører også en øget investering i digitalisering samt introduktion af papirfri rutiner, alle de steder det vil være muligt.
Vi reducerer vores brug af plastik
Det er vigtigt at reducere brugen og produktionen af plastik for fremtiden. Vi arbejder derfor både systematisk og konsekvent på området. Vi har f.eks. reduceret antallet af plastflasker til et minimum ved at indføre postevand i kander til alle møder. Vi benytter os af bæredygtigt producerede stofposer fremfor plastikposer – ligesom vi har fokus på at minimere forbruget af plastik i forbindelse med messer og lignende.
Vi minimerer vores energiforbrug
Der er brug for nye energivenlige vaner! Ikke bare fordi de sænker de stigende udgifter til energi, men frem for alt fordi de er med til at reducere udledningen af CO2 og bidrage til den grønne omstilling. Hos JKS har vi særlig opmærksomhed på energiforbruget i vores mere end 35 afdelinger på tværs af landet, og vi opfordrer til at tage lokale initiativer.
Vi tænker cirkulært i forhold til IT-udstyr
Genanvendelse og genbrug af IT-produkter hjælper med at forlænge levetiden og mindske både forurening og CO2-aftryk. I samarbejde med ATEA, som er Danmarks førende leverandør af IT-infrastruktur, tager vi hos JKS et ansvar for den livscyklus, som vores IT-produkter indgår i. Ingen af vores produkter går til spilde, men bliver gennem ATEA miljørigtigt sorteret og returneret samt genanvendt og genbrugt.

Aktive Verdensmål

Aktive Verdensmål

4 – Kvalitetsuddannelse

Vi har siden 2014 været hovedsponsor til SKILLS i Danmark for at vise støtte og opbakning til erhvervsuddannelserne. Vi hjælper lokale virksomheder med at finde lærlinge – og vi uddanner min. selv seks elever på JKS-kontorerne henover året. 

8 – Anstændige jobs og økonomisk vækst

Vi er certificeret medlem af VikarBranchen i DI (Dansk Industri) hvilket sikrer overholdelse af kollektive overenskomster og national lovgivning. Vi matcher altid den bedst egnede kandidat til jobbet uagtet køn, alder, etnicitet mv. Endelig tilbyder vi praktikophold på de lokale kontorer til studerende under uddannelse.

12 – Ansvarligt forbrug og produktion

Vi har en løsningsorienteret miljøpolitik for alle vores afdelinger og aktiviteter i Norden, hvor vi har udviklet fem særlige indsatsområder, der bidrager til reducering af CO2-udledning, minimering af papir- og plastikforbrug og genanvendelse af materialer. Vi har desuden fokus på at øge den cirkulære økonomi.

Vil du vide mere om vores politikker?

Du er altid velkommen til at kontakte vores ansvarlige medarbejder for miljøpolitik, indsatser og tiltag:

Kitt Hartly Mark
Driftsudviklingschef

khm@jks.dk
61 630 739