ESG bliver snart et krav fra dine kunder

- også selv om du ikke er forpligtet i forhold til reglerne

ESG - Environment, Social og Governance - bliver hurtigt meget nærværende, når dine største kunder spørger ind til din rapportering på området. Ikke mindst hvis nogle af dine konkurrenter kan byde ind med pæne ratings. Så kan du pludselig stå svagt.

Der kommer skærpede krav til bæredygtighedsrapportering. Det udspringer af et direktiv fra EU - CSRD - Corporate Sustainebility Reporting Directive, som får effekt fra sommeren 2024. Men allerede nu er der regler for, hvordan økonomiske aktiviteter kan karakteriseres som miljømæssigt bæredygtige. Det ligger i Taksonomiforordningen, som børsnoterede virksomheder med over 500 ansatte er omfattet af i dag. Det samme gælder statslige virksomheder, der er omfattet af regnskabsloven og som har over 500 ansatte. Fra 2026 vil det gælde alle børsnoterede selskaber - i hele EU.

Det breder sig - og det breder sig også ud til alle underleverandører, fordi leverandørernes status på området vil indgå i deres kunders mål for bæredygtighed. Det er hele virksomhedens forsyningskæde, som bliver afgørende for virksomhedens ratings. Derfor kan det pludselig ramme en virksomhed, som har under 500 ansatte.

Hvis du arbejder i en stor virksomhed, kan du snart blive berørt af disse regler, hvis ikke du allerede er det. Og hvis du synes, at det lyder kompliceret og indviklet - så har du helt ret. Lovgivningen er kompliceret, da det ikke bare er EU-lovgivning men også overgangsordninger og nationale tilpasninger, som præger dette lovkompleks. Miljøproblemet går ikke væk af sig selv, så disse tiltag er kommet for at blive - og sanktionerne for ikke at overholde dem kan blive ganske dramatiske. Derfor har store danske virksomheder allerede ansat specialister på området.

Kom ikke for sent
Den rette ESG-profil har i reglen juridisk eller finansiel indsigt. Og det kræver tid at erhverve sig specialviden på ESG-området - og nok også mere tid end de fleste virksomheder har, for udviklingen går hurtigt. Det politiske pres fra vælgerne er stort. Derfor kan man forudse, at efterspørgslen efter disse specialister stiger hurtigere end udbuddet. Der bliver rift om dem. Det kommer rullende som en bølge - så det er nemmere at rekruttere en specialist nu - end vente til næste år. Det kan jo også kun være positivt at surfe foran en bølge fremfor at svømme efter de andre.

Du er velkommen til at kontakte os helt uforbindende. Så kan vi beskrive dine muligheder og vilkår for at rekruttere den helt rette kandidat, mens det stadig kan ske til normale betingelser. Kontakt Lisette Kaaber på tlf. +45 3085 1295 eller mail liska@jks.dk

Hvis du er leder i en mindre virksomhed, som kan blive berørt af denne udvikling, så er der mulighed for at tilknytte en specialist på tidsbegrænsede freelance-vilkår. Specialisten vil kunne gennemføre et projekt, hvor du kan komme i gang med dette område, så din virksomhed fremover selv kan lave de basale registreringer og rapportering. Kontakt vores søstervirksomhed Professionals.