Velkommen som ny medarbejder på Tvilum

Welcome as new employee at Tvilum

Introduktionsvideo

Som det første er det vigtigt, at du sætter dig ind i forholdene hos Tvilum, særligt omkring sikkerhed på arbejdspladsen. Det gør du ved at se nedenstående video, hvor Tvilum bliver præsenteret.

Når du har set videoen, skal du gennemføre en kort test. Testen viser, om du har styr på de mest vigtige ting om sikkerheden, så du er klar til at påbegynde dit arbejde. Når du har gennemført testen, får du en mail med din score - den mail skal du fremvise, når du møder ind på arbejde den første dag.

Har du spørgsmål til testen, er du velkommen til at kontakte din lokale JKS-konsulent.

Længere nede på siden finder du praktiske oplysninger om arbejdstider og pauser samt vejvisninger, så du kan finde frem til det rigtige sted.

 

Introduction video

First of all, it is important that you familiarize yourself with the conditions at Tvilum, especially regarding safety in the workplace. You can do this by watching the video below, where Tvilum is presented.

After watching the video, you must complete a short test. The test shows whether you have a handle on the most important things regarding security to ensure you are ready to start working. When you have completed the test, you will receive an email with your score - you must present this email when you report to work on the first day.

If you have any questions about the test, you are welcome to contact your local JKS consultant.

Further down the page you will find practical information about working hours and breaks as well as directions so you can find your way to the right place.

Sikkerhedstjek / Safety check

Nu er du klar til at gennemføre sikkerhedstjekket.

Now you are ready to complete the safety check.

 

Start her / Start here

Find vej til Tvilum

Klik på det enkelte arbejdssted for at få en vejvisning:

Tvilum Øst, maskingade/pakkeri
Egon Kristiansens Allé 2, 8882 Fårvang

Find vej

 

Tvilum Vest, maskingade
Erhvervsparken, 8882 Fårvang

Find vej

 

Tvilum Vest, pakkeri
Erhvervsparken, 8882 Fårvang

Find vej

 

Tvilum Lager, FFA eller RFA
Erhvervsparken, 8882 Fårvang

Find vej

 

Tvilum Lager, FDC
Erhvervsparken 65, 8882 Fårvang

Find vej

Find your way to Tvilum

Click on the workplace to get a direction guide:

Tvilum East, machine line/packing line
Egon Kristiansens Allé 2, 8882 Fårvang

Find your way

 

Tvilum West, machine line
Erhvervsparken, 8882 Fårvang

Find your way

 

Tvilum West, packing line
Erhvervsparken, 8882 Fårvang

Find your way

 

Tvilum Warehouse, FFA eller RFA
Erhvervsparken, 8882 Fårvang

Find your way

 

Tvilum Warehouse, FDC
Erhvervsparken 65, 8882 Fårvang

Find your way

Arbejdstider

Tvilum Fårvang og andre lokationer med adresse i Fårvang (undtagen Lager FDC)

 

Skift Dag Arbejdstider Pauser
Daghold Mandag - torsdag 06.45 - 15.20 09.00 - 09.15 og 12.00 - 12.20 eller
      09.20 - 09.35 og 12.30 - 12.50
Daghold Fredag 06.45 - 12.00 09.00 - 09.15 eller 
      09.20 - 09.35
Aftenhold Mandag - torsdag 15.15 - 00.20 eller 18.30 - 18.50 og 21.30 - 21.45
    15.15 - 23.40  
Nathold Søndag - mandag 21.40 - 06.55 01.00 - 01.15 og 04.00 - 04.20
  Tirsdag - fredag 00.15 - 06.55 04.00 - 04.20

 

Lager FDC

Skift Dag Arbejdstider Pauser
Daghold Mandag - torsdag 07.10 - 15.20 09.00 - 09.15 og 12.00 - 12.20
TEAM 1 Fredag 07.10 - 14.25 09.00 - 09.15 og 12.00 - 12.20
Daghold Mandag - torsdag 06.00 - 14.20 09.00 - 09.15 og 12.00 - 12.20
TEAM 2 Fredag 06.00 - 12.15 09.00 - 09.15
Daghold Mandag - torsdag 06.00 - 14.00 09.00 - 09.15 og 12.00 - 12.20
TEAM 3 Fredag 06.05 - 14.00 09.00 - 09.15

 

Work hours

Tvilum Fårvang and other locations with address in Fårvang (except Lager FDC)

 

Shift Weekdays Working hours Breaks
Day shift Monday - Thursday 06.45 - 15.20 09.00 - 09.15 and 12.00 - 12.20 or
      09.20 - 09.35 and 12.30 - 12.50
Day shift Friday 06.45 - 12.00 09.00 - 09.15 or
      09.20 - 09.35
Evening shift Monday - Thursday 15.15 - 00.20 or 18.30 - 18.50 and 21.30 - 21.45
    15.15 - 23.40  
Night shift Sunday - Monday 21.40 - 06.55 01.00 - 01.15 and 04.00 - 04.20
  Tuesday - Friday 00.15 - 06.55 04.00 - 04.20

 

Warehouse FDC

Shift Weekdays Working hours Breaks
Day shift Monday - Thursday 07.10 - 15.20 09.00 - 09.15 and 12.00 - 12.20
TEAM 1 Friday 07.10 - 14.25 09.00 - 09.15 and 12.00 - 12.20
Day shift Monday - Thursday 06.00 - 14.20 09.00 - 09.15 and 12.00 - 12.20
TEAM 2 Friday 06.00 - 12.15 09.00 - 09.15
Day shift Monday - Thursday 06.00 - 14.00 09.00 - 09.15 and 12.00 - 12.20
TEAM 3 Friday 06.05 - 14.00 09.00 - 09.15