Sygemelding
for vikarer i JKS

Hvis du er så uheldig at blive syg, skal du meddele dette til både arbejdsstedet og JKS på hovedkontorets sygemeldingstelefon +45 70 21 07 50.

Sygemeldingen skal ske inden for disse tidspunkter, afhængig af din arbejdstid:

På hverdage:
Ved arbejde på daghold, mødetid senest kl. 07.00:
Fraværet meddeles mellem kl. 05.00 og 07.00

Ved arbejde på daghold, mødetid efter kl. 07.00:
Fraværet meddeles mellem kl. 07.00 og 08.00

Ved arbejde på eftermiddags- eller aftenhold:
Fraværet meddeles mellem kl. 13.00 og 14.00

Ved arbejde på nathold:
Fraværet meddeles mellem kl. 17.00 og 21.00 (fredag kl. 20.00)

I weekenden:
Fravær skal meldes INDEN planlagt mødetid mellem kl. 05.00 og 21.00

Forlader du arbejdet i løbet af dagen pga. sygdom, skal du altid straks kontakte din lokale JKS afdeling og ikke vente til ovennævnte tidspunkter.

Der er ofte travlt på telefonen, og særligt om morgenen kan der være lidt ventetid. Men det er vigtigt, at du bliver på linjen, også selvom du har et højt nummer i køen. Som regel går det ret hurtigt, og det bliver snart din tur.

Ringer du senere end ovenstående tidspunkter, er sygemeldingen ikke rettidig, og vi kan desværre ikke udbetale sygeløn for den pågældende dag. Det betyder, at du skal ringe til os igen næste dag, hvis du fortsat er syg. Er du syg flere dage i træk skal du sygemelde dig hver dag i de angivne tidsrum.

Når vi har registreret din sygemelding, modtager du en kvittering fra os via SMS, og vi sender samtidig en fraværserklæring til dig pr. mail. Erklæringen kan også downloades her. Fraværserklæringen udfyldes og underskrives af dig, hvorefter du returnerer den, så den er os i hænde senest på tredjedagen. Modtager vi ikke erklæringen rettidigt, kan vi ikke udbetale sygedagpenge til dig.

Af hensyn til den virksomhed du er i, er det meget vigtigt, at du sygemelder dig rettidigt. Kun på den måde har vi en chance for at kunne informere virksomheden bedst muligt og eventuelt finde en erstatningsmedarbejder i din fraværsperiode. Du vil således i nogle tilfælde kunne opleve, at vi pga. virksomhedens bemandingsbehov må tilbyde vikariatet til en anden medarbejder. Når du igen er raskmeldt, vil vi naturligvis søge at tilbyde dig et andet vikariat i stedet.

Undlader du at sygemelde dig efter ovenstående forhold, kan det betragtes som ulovligt fravær. Det kan i værste fald medføre ophør af ansættelsesforholdet uden varsel.

Sygemelding kan ikke foretages via SMS, mail eller telefonisk til din lokalafdeling.

Har du spørgsmål i forbindelse med sygemeldingsproceduren er du selvfølgelig meget velkommen til at kontakte  din lokale afdeling eller hovedkontoret på tlf. 70 150 750.